Електронният магазин на Елекс Груп Холдинг е преместен на нов адрес:

http://elecs-bg.com/store


Ще бъдете пренасочени към него до 5 секунди!